CHỈ KHÁI HOÀN

Giá bán: 180.000₫

+ Mô tả sản phẩm:

HỖ trợ điều trị ho gió, ho khan do ảnh hưởng của thời tiết.

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM ĐƯỜNG

Địa chỉ: Hợp Hòa 2 - Lưỡng Vượng - TP.Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điện thoại: 0968248086

Email: nhattamduong2018@gmail.com

Người đại diện: NGUYỄN QUỐC KHÁNH - Chức vụ: GIÁM ĐỐC