Hội nghị Tổng kết Dự án hỗ trợ phát triển nông thôn do Tổ chức Phi chính phủ GNI - Hàn Quốc tài trợ năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Thứ 2, ngày 5 tháng 3 năm 2018 - 08:56

Ngày 07/02/2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án hỗ trợ phát triển nông thôn do Tổ chức Phi chính phủ Good Neighbors International GNI – Hàn Quốc tài trợ năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Dự Hội nghị có đại diện tổ chức GNI tại Việt Nam; lãnh đạo 1 số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp các huyện.


GNI là tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc hiện đang hoạt động tại 37 quốc gia và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 tập trung vào các lĩnh vực dự án giáo dục trẻ em, phát triển cộng đồng, sức khỏe, vệ sinh và giảm thiểu thiên tai. GNI đến Tuyên Quang vào năm 2011, sau 6 năm triển khai thực hiện các dự án tại huyện Sơn Dương, GNI đã đem lại những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường an sinh xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện dự án. Các hoạt động chính được thực hiện trong năm 2017 là: Bảo trợ học sinh, giáo dục, sức khỏe và y tế, nước sạch vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng năng lực cho BQL dự án xã – Quan hệ đối tác, hoạt động vận động, các dự án đặc biệt khác....với tổng số vốn tài trợ năm 2017 là 16.619.026.191 đồng.

Từ các kết quả đạt được đã cho thấy, các hoạt động của tổ chức GNI được triển khai rất thiết thực và phù hợp với điều kiện, nhu cầu của địa phương. Các dự án đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm do rác thải nông nghiệp, rác thải chăn nuôi gây ra, tác động tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của các em học sinh, nhất là các em học sinh nghèo cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường các xã thuộc địa bàn Dự án nói riêng, ngành giáo dục của toàn huyện nói chung. Dự án đã góp phần làm thay đổi cuộc sống cho một bộ phận nhân dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2018, huyện Sơn Dương tiếp tục phối hợp với tổ chức GNI – Hàn Quốc triển khai các dự án theo đúng cam kết của nhà tài trợ với tổng số vốn đầu tư 707.590USD tương đương 16.047.400 đồng. Để các nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dự án trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương cùng với tổ chức GNI cần tằng cường công tác kiểm tra giám sát đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Phối hợp với ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động của Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn huyện trong triển khai các hoạt động của Dự án.

Kết thúc Hội nghị, đại diện Tổ chức GNI tại Việt Nam cũng cam kết thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung các hợp phần của Dự án đã được phê duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các dự án đầu tư tại huyện Sơn Dương.

 

Kiều Anh